Systemy dedykowane

Systemy CRM

Ostatnie lata wskazują, że dostęp do nowych technologii i coraz większa możliwość integracji danych pozwalają realizować coraz bardziej zaawansowane systemy CRM (zarządzanie relacjami z klientami). Realizacja i wdrożenie dobrego rozwiązania typu CRM pozwala firmie relatywnie szybko reagować na potrzeby klientów jak również skrócić cykl sprzedażowy ze względu na powiązania pewnych działań oraz ich automatyzację. Dzięki dobrym rozwiązaniom możemy zwiększać przychody i zyski firmy, kontrolować istniejące kontakty z klientami oraz przechwytywać nowe, w lepszy sposób obsługiwać klientów, rozszerzać sprzedaż dla istniejących klientów, profilować klientów ze względu na potencjał,  ograniczyć koszty administracyjne. Tworzone przez nas systemy CRM umożliwiają sukcesywną rozbudowę o nowe komponenty, funkcjonalności, nowe powiązania oraz integracje zewnętrzne dzięki dużej skalowalności, elastyczności i budowie obiektowej.

 

Systemy CMS

Na przestrzeni lat oraz współpracy z szerokim wachlarzem branż wypracowaliśmy własny system CMS (system zarządzania treścią), który umożliwia w łatwy sposób zarządzać, aktualizować oraz rozbudowywać serwis internetowy. Ciągła ewaluacja pozwoliła na wypracowanie dobrego narzędzia, które umożliwia integracje z narzędziami zewnętrznymi, rozbudowę o komponenty dedykowane dla danego klienta jednak ciągle pozostaje narzędziem prostym i intuicyjnym dla osób zarządzających serwisem.  Przemyślana, obiektowa budowa pozwala na dostosowanie systemu CMS do indywidualnych potrzebnych klientów w zależności od specyfiki branży, której osadzony jest dany serwis internetowy.